PROVES DURANT L’ EMBARÀS

Autores: Eva Carnicer, Judith López, Raquel Faus, Laia Casadevall i Maria Segura

 

En aquesta secció parlem del gruix de les proves mèdiques més habituals que es troba una gestant a Catalunya: les ecografies obstètriques, les proves de laboratori (incloent el cribratge de la diabetis gestacional), el registre cardiotocogràfic (o “corretges”) i els tactes vaginals que s’ofereixen cap al final de la gestació. Aportem dades del que trobem a altres països de l’entorn i del que diu l’evidència científica al respecte, en alguns casos existeix controvèrsia i en d’altres, no hi ha cap dada que sustenti la seva realització.

1. ÚS DE L’ECOGRAFIA DURANT L’EMBARÀS

2. DIABETIS MELLITUS DURANT LA GESTACIÓ

3. REGISTRE CARDIOTOCOGRÀFIC, “CORRETGES”

4. TACTES VAGINALS DURANT L’EMBARÀS

5. PROVES DE LABORATORI EN GESTANTS DE BAIX RISC

Comments are closed